نریشن 2

این صدا یکی از ماندگار ترین و حرفه ایی ترین صداهای فاخر است که می تواند بر اساس سفارش شما متن مورد نظرتان خوانده و در اثر تولیدی شما استفاده گردد

در صورت تمایل به مشاوره رایگان با فلوریا فیلم تماس بگیرید