موشن گرافی

این نمونه ایی از یک تیزر موشن گرافی است که در قالب و طراحی مختلف بر اساس نوع سفارش شما تولید می گردد

اینگونه تیزر های می تواند برای امور تبلیغاتی یا آموزشی مورد استفاده قرار بگیرد