ترجمه و زیر نویس 1

این ویدیو بخشی از یک ویدیوی انگزیشی است که توسط تیم ترجمه فلئریا از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شده است و سپس بصورت زیر نویس در ذیل این اثر درج گردیده است .

ما این قابلیت را در عالی ترین سطح کیفی در اختیار داریم تا سفارشهای شما را به زبانهای مختلف دنیا ترجمه و زیر نویس کنیم

در صورت تمایل به دریافت مشاوره رایگان لطفا تماس بگیرید