تیزر به زبان روسی

این تیزر در کلیه فرایند تولید اعم از صدای نریشن ، ساخت افتر افکت و …به سفارش یک بنیاد علمی و مطالعاتی به زبان روسی توسط فلوریا ساخته شده است .

  • اشتراک گذاری