تمایز فلوریا فیلم در طراحی وبسایت چیست ؟

تمایز ما با سایر طراحان وبسایت این هست که ما بطور تخصصی به نیازهای سایتهای آموزشی ، رسانه ایی و شرکتهای تجاری که نیازمندیهای تبلیغاتی و رسانه ایی دارند واقف هستیم . به همین دلیل می توانیم پیشرفته ترین و جذاب ترین سایتهای حرفه ایی سانه ایی ، آموزشی و تجاری را با هزینه هایی باور نکردنی برای شما طراحی کنیم .

مراحل سفارش طراحی و ساخت وبسایت چیست ؟

ابتدا بر اساس تماس اولیه شما توقعات مورد انتظارتان را دریافت می کنیم . ظرف 24 ساعت پروپوزال سایت مورد انتظار را همراه با پوسته و قالبهای پیشنهادی را در اختیارتان قرار می دهیم . پس از توافق با شما ، طی یک زمانبندی مشخص و تعریف هزینه های متعلقه ، فرایند پروژه را پیش می بریم و در موعد مقرر پروژه تان را به شما تحویل می دهیم . 

مبنای محاسبه هزینه طراحی وبسایت چیست ؟

این موضوع تابع نوع سفارش ، توقع و عوامل فنی گوناگونی است که تا این عناصر مشخص نشود امکان اعلام هزینه نیز فراهم نخواهد بود و این اصولی است که همه طراحان سایت به عنوان مبنای همکاری طی می کنند . ابته ما قالبهای آماده ایی را در اختیار داریم که می توانیم در فرصت یک روزه و با تعیین نرخ مشخص با قابیلتهای منحصر به فرد با رقمی بسیار ارزان در اختیارتان قرار دهیم 

چنانچه مایل به ثبت سفارش به فلوریا هم نبودید اما اکیدا توصیه می کنیم که با افراد امین و متخصص ابتدا در باره توقعتان مشاوره کنید . گاه یک سایت که با ارقامی بالای 20 میلیون تومان به شما پیشنهاد می شود ، با یک انتخاب درست و دقیقتر می تواند همان قابلیتها با رقمی حدود 2 میلیون تومان در یک سایت حرفه ایی در اختیار داشته باشید . و این نکته مهمی است که خیلی از افراد غیر مطلع از آن آگاهی ندارند .