اگر شما دارای کارت کردیت یا کارتهای بانکی بین المللی همچون مسترکارت یا ویزا کارت نیستید ، نگران نباشید . چنانچه مایلید خریدی برای نیاز  خود ، از سایتهای خارجی انجام دهید ، ما به راحتی و سریع این کار را برایتان انجام می دهیم . بعد از دریافت سفارش شما ، خرید انجام می شود و نتیجه برای شما ارسال می گردد . کارمزد ما برای این اقدام  تا سقف 50 دلار یا معادل آن 1% و برای مبالغ بیش از آن فقط  0.5%  ( نیم درصد ) قیمت محصول مورد نظر می باشد