محاسبه تعرفه خدمات پادکست ، نریشن و گویندگی

در جدول زیر آیتمهایی همراه با هزینه تنظیم و در اختیار شما قرار گرفته است که می توانید بر اساس نوع سفارش و توقع خودتان ، هزینه پروژه مورد نظرتان را محاسبه فرمایید . بطور اکید به عنوان مشاوری که کیفیت و رضایت شما برایمان با اهمیت و تعهد آور است ، توصیه می کنیم تا قیمت ها را باسایر همکاران محترممان مقایسه کنید تا بتوانید بهترین گزینه را برای ثبت سفارش خود امتخان فرمایید .

توجه مهم :

یک : این قیمتها بر اساس میزان و حجم پروژه بطور طبیعی قابل تعدیل و توافق می باشد

دو : از پذیرش پروژه های مغایر با ارزشهای اخلاقی و انسانی معذوریم

برای محاسبه قیمت نهایی, خدمات مورد نظر را از فرم زیر انتخاب کنید

در حال بارگیری